Imatran Klubitalo

KLUBITALOVERKOSTO

Suomen Klubitalot ry
Suomen Klubitalot ry tukee suomalaisten mielenterveyskuntoutujien Klubitalojen toimintaa ja edistää mielenterveyskuntoutujien sosiaalista asemaa yhteiskunnassa. Suomen Klubitalot ry:n kuuluu yli 20 Suomessa toimivaa Klubitaloa, joissa on yhteensä yli 3000 aktiivijäsentä.

Suomen Klubitalot ry:n tehtävänä on:
• pitää yhteyttä suomalaisiin ja ulkomailla toimiviin Klubitaloihin
• tukee  perustettavien ja uusien Klubitalojen laadunhallintaa
• tiedottaa Klubitalotoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta yhteiskunnallisille päättäjille
• toimii yhteistyössä muiden mielenterveystyötä tekevien tahojen kanssa
• harjoittaa Fountain House -Klubitalomalliin liittyvää tutkimus – ja kehittämistyötä
• toimii yhteistyössä muiden maiden Klubitaloverkostojen sekä Clubhouse Internationalin kanssa

Suomen Klubitalot ry (esite)

Kansainväliset klubitaloverkostot
Klubitaloja on melkein 400 noin 30 eri maassa. Klubitalojen kansainvälinen kattojärjestö Clubhouse International koordinoi kansainvälistä Klubitaloliikettä, ylläpitää laatusuosituksia ja vastaa laatusertifikaattien myöntämisestä

Klubitalot maailmalla.

Clubhouse Europe edistää Klubitalotoimintaa Euroopassa