Imatran Klubitalo

LAATUSUOSITUKSET

Klubitalojen kuntoutusmalli määritellään klubitalotoiminnan kansainvälisissä laatusuosituksissa. Laatusuositukset ovat keskeisessä asemassa klubitaloyhteisön auttaessa ihmisiä tulemaan toimeen ilman sairaalahoitoa ja samalla saavuttamaan sosiaalisia, taloudellisia, koulutuksellisia ja ammatillisia tavoitteita. Laatusuositukset toimivat jäsenten perusoikeuksien määrittelynä ja eettisenä ohjesääntönä henkilökunnalle, hallitukselle ja hallintoon osallistuville henkilöille. Laatusuositukset edellyttävät Klubitalon toimivan paikkana, joka kunnioittaa jäseniään ja antaa heille mahdollisuuksia.