Imatran Klubitalo

ESKOT RY HANKKEET

Etelä-Suomen Klubitalot ry/ hankkeet

ESKOT ry:llä on parhaillaan käynnissä useita hankkeita, joissa olemme myös mukana.

Digitaalisen osallisuuden ja osaamisen kehittäminen Klubitaloilla -hanke (2021-2023)

Hankkeen tavoitteena on kehittää Klubitalojen verkossa tapahtuvaa toimintaa eli eKlubitalotoimintaa. Kehittämisen keskiössä on Klubitalojen työ- ja opintovalmennus. Hankkeessa toimitaan palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen periaatteiden mukaisesti ja klubitaloyhteisöä kehittämiseen vahvasti osallistaen. Hankkeen tavoitteena on edistää klubitalotoiminnan saavutettavuutta tarjoamalla eKlubitalotoimintaa myös potentiaalisille jäsenille, joiden asuinpaikkakunnalla ei esimerkiksi ole Klubitaloa. Tätä edistetään kehittämällä eKlubitalotoiminnan saavutettavuutta ja tarjoamalla digitaalisia työvälineitä sekä koulutusta niiden käyttöön. Hankkeen tarkoitus on tarjota digitukea sekä jäsenille että henkilöstölle, ja näin edistää eKlubitalotoiminnan vakiinnuttamista pysyväksi osaksi klubitalotoimintaa.

Puuttuva pala (2019 – 2021)

Metropolia Ammattikorkeakoulun ja ESKOT ry:n kohde- ja sidosryhmien kanssa toteutettava hanke kehittää työllisyyspolkuja nykyisten tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välille.

Tuettu keikkatyö tarjoaa mahdollisuuden kokeilla työelämävalmiuksia ja saada työkokemusta avoimilta työmarkkinoilta työehtosopimuksen mukaisella palkalla. Keikkatyöntarjoajille malli on hallinnollisesti kevyt tapa kohderyhmän työllistämiseen ja yhteikuntavastuun kantamiseen. Yksilön, hänen läheistensä ja yhteiskunnan kannalta on tärkeää saada kaikkien työpanos käyttöön, silloinkin, kun mahdollinen työtuntimäärä on pieni. Hanke on rahoitettu ESR- ja STEA-rahoituksella.

Takaisin opintoihin (2019-2021)

Nyyti ry:n ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n yhteisessä hankkeessa kehitetään keinoja ja tukimuotoja edistämään korkeakouluopiskelijoiden paluuta takaisin opintoihin tilanteessa, jossa opinnot ovat keskeytyneet ja jumiutuneet mielenterveyden haasteiden takia. Kolmivuotinen hanke saa avustusta Veikkauksen voittovaraoista. Hanketta vetävä hankepäällikkö ja yksi hankekoordinaattori työskentelevät Nyyti ry:ssä ja yksi hankekoordinaattori ESKOT ry:ssä.