Ryhmät talolla - etukäteen ilmoittautuminen

Talolla tapahtuviin ryhmiin voimme ottaa rajatun määrän osallistujia, ja siten ryhmiin täytyy ilmoittautua etukäteen mielellään edelliseen päivään mennessä. Otamme ilmoittautumisia vastaan viikko kerrallaan. Tämä siksi, että kaikille tarjoutuu yhtäläinen mahdollisuus päästä mukaan ryhmiin. Ryhmiin ilmoittaudutaan puhelimitse nroon 050 469 8986.

Jos olet tulossa talolle ryhmään, ota huomioon oheiset ohjeistukset.

Tilanne Covid-19 pandemian kanssa elää koko ajan, joten olemme varautuneet siihen että joudumme hyvin nopealla aikataululla reagoimaan uusiin toimintaohjeisiin. Oheinen viikko-ohjelmarunko on täten alustava toimintasuunnitelmamme tälle syyskaudelle, ja muokkaamme sitä tarpeen mukaan.

Lukujärjestys 2020

Klubitalolla jäsenistö ja henkilökunta työskentelevät yhdessä. Klubitalon toiminta on organisoitu työpainotteisen päivän muotoon. Tämä vastaa normaalia työpäivää, joka tarjoaa tehtäviä yhteisön jäsenille. Työpainotteiseen päivään voi osallistua Klubitalolla ryhmissä, joihin tulee etukäteen ilmoittautua. Osaan toiminnoistamme voi osallistua myös etänä Teams-sovelluksen avulla (mm. media- ja viestintäryhmän toiminta). Lisäksi striimaamme sisältöä jäsenistömme ryhmään Facebookissa. Mikäli etäosallistuminen kiinnostaa, ole meihin yhteydessä.

Osallistuminen työpainotteiseen päivään antaa mahdollisuuden mielekkääseen työhön, onnistumisen kokemuksiin sekä itsetunnon vahvistumiseen. Klubitalolla voit kerrata vanhaa, opetella uutta myös olla jakamassa omaa osaamista muille, luoden samalla sosiaalisia suhteita.

Jäsenistö työskentelee samanaikaisesti sekä oman kuntoutumisensa että klubitaloyhteisön hyväksi. Keskeistä osallistumisessa on, että se on jäsenille aina vapaaehtoista. Jokainen työskentelee omien voimavarojensa ja tavoitteidensa mukaan. Näin syntyy palkitseva ja voimavaroja synnyttävä työyhteisö.

Yhdessä työskennellen, jäsenistö ja työntekijät vierekkäin.

Työnjakotaulu pähkinänkuoressa

Työpainotteisen päivän tehtävien organisoinnissa on apuna työnjakotaulu. Tällä hetkellä jaamme päivittäiset tehtävät arki-aamuisin klo 8:15 pidettävässä työnjaossa. Työnjakoon voi osallistua joko Klubitalolla, taikka Teams-sovelluksen kautta. Striimaamme työnjaon myös Facebookiin, talomme suljettuun ryhmään. Voit siis osallistua useamman väylän kautta.